ปฏิทินการดำเนินงาน ผบ.ช

  0
  18

  มกราคม 2021

  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
  1
  2
  3
  4
  • ประชุมสรุปสถานการณ์ของ ศปก.ทบ.(VTC)
  • ประชุมชี้แจงแนวทางการปรับความรับผิดชอบ ศบค.19 ทภ.2
  5
  • วันทหารม้า
  6
  7
  • สวพ.ทบ. ตรวจเยี่ยมหน่วย บชร.2
  8
  • ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  • ตรวจเยี่ยมชุดสุนัขทหาร
  15
  16
  17
  18
  • พิธีถวายเครื่องสักการะพระบรมรูป ร.5
  • พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทย
  • พิธีสงฆ์ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  • พิธีปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล
  19
  • พิธีประดับยศ
  20
  • ตรวจเยี่ยม สขส.ซับม่วง และตำบลจ่าย สป.3
  • รร.กบ.ทบ. ขอนำคณะ นทน. เข้ารับฟังการบรรยายสรุป
  21
  • ประชุมพิจารณาบำเหน็จประจำปี 2564 ครึ่งปีแรก
  • ประชุมชี้แจงและสั่งการของ มทภ.2
  22
  • การตรวจสอบยอดทหารปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง
  • ประชุมประจำเดือนของ บชร.2
  23
  24
  25
  • พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาฯธิราชเจ้า
  • ร่วมบำเพ็ญกุศลศพ
  26
  27
  • พิธีพระราชทานเพลิงศพ
  28
  • การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอ.บชร.2
  29
  30
  31