ปฏิทินการดำเนินงาน ผบ.ช

  0
  23

  พฤษภาคม 2022

  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
  1
  2
  3
  • การประชุมชี้แจงและสั่งการของ มทภ.2
  4
  5
  • ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน บชร.2
  6
  7
  • พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2565
  8
  9
  10
  • ผบ. บชร.2 พบปะทหารใหม่ ผ่านระบบZOOM
  11
  12
  • ประชุมแถลงแผนการฝึกซักซ้อม - ทดสอบแผนป้องกันประเทศ
  • ประชุม รร.อนุบาล บชร.2 ครั้งที่ 1/2565
  • พิธีทางพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา
  • ประกอบพิธีเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565
  13
  14
  15
  16
  17
  • ต้อนรับคณะ จบ.
  18
  19
  • เปิดการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการส่งกำลังบำรุง
  20
  21
  22
  23
  24
  • ประชุม สอ. บชร.2
  • การรับ - ส่งเสด็จ
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31