ปฏิทินการดำเนินงาน ผบ.ช

  0
  21

  กรกฎาคม 2021

  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
  1
  • รับการตรวจเยี่ยมงานด้านการส่งกำลังบำรุง หน่วย บชร.2
  2
  • การประชุมชี้แจงและสั่งการของ ผบ.ทบ. ต่อ ผบ.นขต.ทบ. ครั้งที่ 6
  3
  4
  5
  • พิธีประดับเครื่องหมายยศ
  • การประชุมประจำเดือนของ บชร.2 ครั้งที่ 6
  6
  7
  • รับคณะ ผอ.สง.ทท.ทบ. และคณะ
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  • พิธีรับมอบเจลแอลกอฮอล์พระราชทาน
  15
  • ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยฯ
  16
  17
  • มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ
  18
  19
  • พิธีมอบโอวาทนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับยศสูงขึ้น
  20
  21
  22
  • การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอ.บชร.2
  23
  • ประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะพระบรมสารีริกธาตุ
  24
  25
  26
  27
  28
  • พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณฯ,พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
  • พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  29
  30
  • การรับตรวจการตรวจสาธิตจากคณะกรรมการ ทภ.2
  31