ปฏิทินการดำเนินงาน ผบ.ช

  0
  23

  ตุลาคม 2021

  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
  1
  2
  3
  4
  • พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของ มทภ.2(เดิม)และประธานสามคมแม่บ้าน
  • พิธีรับ - ส่งหน้าที่ มทภ.2
  5
  6
  7
  8
  • ผบ.ทบ.ได้กรุณากำหนดการประชุมชี้แจงและสั่งการของ ผบ.ทบ. ต่อ ผบ.นขต.ทบ. ครั้งที่ 9/2564 (วาระพิเศษ - VTC) และการประชุมสั่งการแก่หน่วยที่ปฏิบัติตามพันธกิจ 3 ประการ ของ ทบ. ไว้ใน คราวเดียวกันผ่านการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) ของ ทบ.
  9
  10
  11
  12
  13
  • พิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล
  • พิธีวางพวงมาลา
  • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
  14
  15
  • การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญรอบ 1 ปี
  • ประชุม รร.อนุบาล บชร.2
  • นายทหาร พัน สร.22 บชร.2 รายตัว
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  • มทภ.2 มอบนโยบายการฝึกทหารใหม่
  • ประชุม สอ. บชร.2
  27
  28
  • ตรวจความพร้อมหน่วยฝึกทหารใหม่
  29
  30
  31