ปฏิทินการดำเนินงาน ผบ.ช

  0
  18

  พฤษภาคม 2021

  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
  1
  2
  3
  • ประชุมประจำเดือน บชร.2 ครั้งที่ 4/2564
  4
  5
  6
  • ผบ.บชร.2 ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ฯ
  7
  • ประชุมชี้แจงและสั่งการของ ผบ.ทบ. ต่อ ผบ.นขต.ทบ. ครั้งที่ 4/2564(วาระปกติ) ผ่านระบบ vtc
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  • รอง มทภ.2(3) มาตรวจเยี่ยมงานส่งกำลังบำรุง บรรยายสรุปงาน กบ.ที่สำคัญ /ปัญหาข้ดข้อง ดู ศคบ. (ระบบ Log.) ดูคลัง สป.2-4 / สป.3
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  • การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอ.บชร.2
  28
  29
  30
  31