ปฏิทินการดำเนินงาน ผบ.ช

  0
  23

  กันยายน 2022

  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
  1
  2
  • ประชุมชี้แจงและสั่งการของ ผบ.ทบ. ต่อ ผบ.นขต.ทบ. ครั้งที่ 9/2565
  • ประชุมชี้แจงและสั่งการของ มทภ.2 ต่อ ผบ.นขต.ทภ.2
  3
  • เรียนเชิญ ผบ.บชร.2 ร่วมปฎิบัติภารกิจร่วมกับ มทภ.2 ในการตรวจเยี่ยมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และให้โอวาส ผบ.หน่วยฯ ที่เข้ารับการทดสอบ?
  4
  5
  • ประชุมประจำเดือน บชร.2 ครั้งที่ 8/2565
  6
  • ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดงานวันสถาปนา บชร.2
  7
  8
  9
  • พิธีเจริญพุทธมนต์ พัน.ซบร.22 บชร.2
  10
  11
  12
  13
  • ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
  • ร่วมเปิดขบวนเดินรถขนส่ง สป.
  14
  • ประชุมสภากาแฟ จว.น.ม.
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  • พิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหาร ทภ.2
  21
  • พิธีมอบโล่เกียรติคุณฯและจัดงานเลี้ยง
  22
  • ประชุม สอ. บชร.2
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  • วันพระราชทานธงชาติไทย
  29
  30