วันศุกร์, กันยายน 22, 2023

การแจกจ่ายสี สป. สาย ช. ประจำปี ๖๔

http://lc.2ascom.com/wp-content/uploads/2021/02/สี-ปบ.-ปี-64.pdf

การแจกจ่ายสี สป. สาย ช. ประจำปี ๖๒

http://lc.2ascom.com/wp-content/uploads/2019/01/สีประจำปี-62.pdf

รองแม่ทัพภาคที่ 2 (3) เป็นประธานเปิดการฝึกการแก้ปัญหาที่บังคับการทางการส่งกำลังบำรุงของ ทภ.2 ปี61และตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของ สย.บชร.2

รองแม่ทัพภาคที่ 2 (3) เป็นประธานเปิดการฝึกการแก้ปัญหาที่บังคับการทางการส่งกำลังบำรุงของ ทภ.2 ปี61และตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของ สย.บชร.2

วันที่ 8 ส.ค. 61 เวลา 0800 กำลังพลฯ ผู้แทนส่วนงานที่เกี่ยวข้อง สป.3,สป.5 ศคบ.บชร.2 เดินทางถึงห้องประชุม มทบ.22 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการอบรมระบบสารสนเทศทางการส่งกำลังอัตโนมัติ...

วันที่ 8 ส.ค. 61 เวลา 0800 กำลังพลฯ ผู้แทนส่วนงานที่เกี่ยวข้อง สป.3,สป.5 ศคบ.บชร.2 เดินทางถึงห้องประชุม มทบ.22 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการอบรมระบบสารสนเทศทางการส่งกำลังอัตโนมัติ (วันที่ 1) ห้วงการฝึกอบรม วันที่ 8-9 ส.ค. 61

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการจาก ยศ.ทบ.ตรวจเยี่ยมการฝึกซักซ้อมแผนป้องกันประเทศ ปี 61 ที่หอประชุม จ้อยทรัพย์

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการจาก ยศ.ทบ.ตรวจเยี่ยมการฝึกซักซ้อมแผนป้องกันประเทศ ปี 61 ที่หอประชุม จ้อยทรัพย์

ศคบ.บชร.2 ยิงปืนประจำปี ณ สนามยิงปืน 1000 นิ้ว พัน.สบร.22 บชร.

ศคบ.บชร.2 ยิงปืนประจำปี ณ สนามยิงปืน 1000 นิ้ว พัน.สบร.22 บชร.

จนท. ตอนส่งกำลัง สป.2-4 สพ. ให้คำแนะนำหน่วยใช้ในพื้นที่ น.ม. ในการเบิก สป. สาย สพ. และชิ้นส่วนซ่อม เมื่อ 26 ก.ย....

จนท. ตอนส่งกำลัง สป.2-4 สพ. ให้คำแนะนำหน่วยใช้ในพื้นที่ น.ม. ในการเบิก สป. สาย สพ. และชิ้นส่วนซ่อม เมื่อ 26 ก.ย. 61 สถานที่ ห้องประชุม ศคบ.บชร.2